سیاسی

مرکز مطالعات آذربایجان(حسینیون)
نام پیام رسان: کانال ایتا
ما ملت امام حسینیم! مرکز مطالعات آذربایجان یکی از مراکز وابسته به مقاومت...
مرکز مطالعات آذربایجان
نام پیام رسان: کانال تلگرام
ما ملت امام حسینیم! مرکز مطالعات آذربایجان یکی از مراکز وابسته به مقاومت...
توییتر سردبیر سایت ضیاءالصالحین
نام پیام رسان: توییتر
موضوع: مذهبی, سیاسی
☫☫☫ «اهمیت فضای مجازی به‌اندازهٔ انقلاب اسلامی است.» ☫ سربازی مقیم تنگۀ...
سردبیر سایت ضیاءالصالحین در ایتا
نام پیام رسان: کانال ایتا
موضوع: مذهبی, سیاسی
☫☫☫ «اهمیت فضای مجازی به‌اندازهٔ انقلاب اسلامی است.» ☫ سربازی مقیم تنگۀ...
کانال تحلیلی سردبیر سایت ضیاءالصالحین
نام پیام رسان: کانال تلگرام
موضوع: مذهبی, سیاسی
☫☫☫ «اهمیت فضای مجازی به‌اندازهٔ انقلاب اسلامی است.» ☫ سربازی مقیم تنگۀ...
سیاست ایرانی
نام پیام رسان: کانال تلگرام
سیاست ایرانی روایتگر جریان پویای انقلاب اسلامی است تبلیغات و روابط...
در مسیر ظهور
نام پیام رسان: گروه تلگرام
گروه عالی برای هم افزایی مذهبی سیاسی و افزایش قدرت بصیرت و بینش سیاسی
در مسیر همدلی
نام پیام رسان: گروه تلگرام
کمپین در مسیر همدلی #در_مسیر_همدلی مباحثی براساس وظیفه شرعی و ملی در...