آموزش و سواد رسانه ای

آموزش و سواد رسانه ای
آموزش، دانش و سواد رسانه ای —------— این کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده: http://t.me/itdmcbot?start=ziaossalehin_com ارتباط با ما: @contact_us2bot www.ziaossalehin.ir کانال رسمی: @ziaossalehin
نام پیام رسان: 
کانال تلگرام
موضوع: