گروه ختم

ختم صلوات، امن یجیب، زیارت عاشورا، حدیث کسا، سوره یس، ختم قرآن کریم به نیت حاجت روایی و حل مشکل اعضای گروه اجرا می شود.
نام پیام رسان: 
گروه تلگرام
موضوع: