بصیرت و تشکیلات فرهنگی

بصیرت و تشکیلات فرهنگی
تشکیلات اسلامی تشکیلات فرهنگی ارائه مطالب مفیدوآموزشی و فایلهای آموزشی بنیاد ضیاءالصالحين —------- ثبت درسامانه وزارت ارشاد: http://t.me/itdmcbot?start=ziaossalehin_ir ارتباط با ما: @contact_us2bot سایت رسمی: www.ziaossalehin.ir کانال رسمی: @ziaossalehin
نام پیام رسان: 
کانال تلگرام