کانال تلگرامی ضیاءالصالحین

ضیاءالصالحین
کانال رسمی بنیادفرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین اخلاق وعرفان،روانشناسی،مهدویت،احکام و... ارتباط با ما: @contact_us2bot سایت رسمی: www.ziaossalehin.ir ثبت شده درسامانه ساماندهی وزارت ارشاد: http://t.me/itdmcbot?start=ziaossalehin
نام پیام رسان: 
کانال تلگرام
موضوع: