ذکر و ختم قرآن

انسان همیشه برای انجام کارهای روزانه خود برنامه ای دارد، چه خوب است که در برنامه روزانه خود خواندن یک صفحه از قرآن را قرار دهد تا در پرتو دستورات و راهنمایی های قرآن در دنیا و آخرت کامروا شود گروه ذکر و ختم قرآن هرروز به نیت یکی از اعضای گروه ذکر و دعا خوانده میشود. لینک گروه ذکر و ختم قرآن https://eitaa.com/joinchat/3373531449C3999d6612d
نام پیام رسان: 
گروه ایتا
موضوع: