نام پیام رسان: گروه ایتا
نام: samaesfahan1395
توضیحات:
نام پیام رسان: گروه ایتا
موضوع: مذهبی
توضیحات: مذهبی در همه زمینه ها با منبع معتبر و درست و صحیح وارد گروه کنید..2-سیاسی...