ارتباط با خدا

ارتباط با خدا
جنبش مردمی در اعتراض به تخریب حسینیه شهدای مدافع حرم توسط اوقاف شهرری گروه فرهنگی جهادی حامیان هیاتهای مذهبی هدف ما گردهمائی و تبلیغ هیئات مذهبی چت ممنوع
نام پیام رسان: 
گروه تلگرام
موضوع: