یک قدم تا خدا

هر روز فقط یک پست
هر روز فقط یک پست بهترین سخن آن است که کم باشد و مفید. اگه خسته شدی، اگه ناامیدی یا اگه راهتو گم کردی به جمع ما ملحق شو کانال دوم @zendegialavi ارتباط با مدیر( انتقاد، پیشنهادو..): @smaf110
نام پیام رسان: 
کانال تلگرام