محبان ائمه

گروه محبان ائمه
گروه محبان ائمه با هدف پاسخ به شبهات وارده از سوی وهابیت واهل سنت وشبهات وارده بر نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
نام پیام رسان: 
گروه تلگرام
موضوع: