انجمن گفتگوی دینی

انجمن گفتگوی دینی
کانال رسمی انجمن گفتگوی دینی(وابسته به مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی) ارتباط با ادمین: @m_hosseinpoor ارتباط با مدیر سایت انجمن گفتگوی دینی در پیام رسان ایتا : @modirsite
نام پیام رسان: 
کانال تلگرام
موضوع: