نرم افزار

ربات ضدلینک
نام پیام رسان: ربات تلگرام
موضوع: نرم افزار
 بازار اندروید بنیاد ضیاءالصالحین
نام پیام رسان: کانال تلگرام
موضوع: نرم افزار
دانلود رایگان اپلیکیشن های مذهبی با محوریت قرآن ، اهل بیت ، مهدویت و...
ربات تبدیل عکس های اسکن شده فارسی به متن
نام پیام رسان: ربات تلگرام
موضوع: نرم افزار
OCR (Optical Character Recognition) ربات تلگرامی فوق العاده برای تبدیل...