رجعت عیسی

#رجعت_عیسی
گروهی است که بنابر جدال احسن که در قرآن بیان شده، با مسیحیان و یهودیان حاضر در گروه به گفتگو و مناظره و حتی کنفرانس میپردازند.
نام پیام رسان: 
گروه تلگرام
موضوع: